GPS Lommy Locator

€ 125,00

Als het object gestolen of verloren is, is er de mogelijk-heid om de RF module te activeren. Met behulp van een Lommy Locator kan het apparaat getraceerd worden met een precisie tot op een paar meter, zelfs binnenshuis. Een Lommy Eye met GPS module kan ook worden geactiveerd om de exacte locatie te bepalen.