Aansprakelijkheid


Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. WatTLight / Perfect DayLight bv is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van WatTLight / Perfect DayLight bv worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.  Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan WatTLight / Perfect DayLight bv.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover WatTLight / Perfect DayLight bv geen controle heeft. WatTLight / Perfect DayLight bv draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.