Live beveiligd

Een voertuig of object uitgerust met een tracking device is op afstand beveiligd. Houd de positie van een object in de gaten en krijg automatisch een alarm e-mail of SMS wanneer het voertuig een vooraf ingesteld gebied verlaat. Via de web-applicatie heeft u altijd live inzicht in de laatste positie van een object.

Onzichtbaar beveiligd

Het tracking device is in nagenoeg alle objecten onzichtbaar te installeren. Hierdoor valt het niet op dat een object is uitgerust met een tracking systeem. Bij diefstal kan een dief op heterdaad worden betrapt en kan het gestolen object veilig worden gesteld.

Geofences

Door het instellen van Geofences, bepaalde afgebakende gebieden op de kaart, ontvangt de objecteigenaar automatisch een waarschuwing per e-mail of SMS krijgen wanneer het object de grenzen van een dergelijk gebied overschrijdt. Gebieden zijn eenvoudig instelbaar via de kaart en kunnen variëren van simpele cirkelvormige gebieden tot uiterst nauwkeurig ingetekende gebieden.

Niet-voertuigen

Voor de beveiliging van andere, niet-voertuig, objecten zijn speciale hardware devices beschikbaar. Deze devices zijn uitgerust met extra noodaccu’s en zorgen er voor dat de positiedoorgifte van het object continue blijft doorwerken, ook als de hoofdaccu onderbroken is of wanneer er helemaal geen hoofdaccu aanwezig is.

Brandstof diefstal

Brandstof diefstal is een groot probleem en een grote kostenpost voor ondernemers. Ontvang voortaan een alarm wanneer er met de brandstoftank van een voertuig wordt gerommeld. Dankzij slimme detectie-sensoren en een vlotter in de tank is een onzichtbaar tracking device constant op de hoogte van het brandstofniveau in de tank. Bij een plotselinge afname, zoals bij diefstal, geeft het device een melding aan het platform door. Vervolgens ontvangt een vooraf ingesteld telefoonnummer een alarm SMS. Hierdoor is bij acuut handelen het mogelijk om de brandstof dief in de kraag te vatten.